Wesprzyj nas swoim 1% podatku

Szanowni Państwo

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego. Istnieje więc możliwość, zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, przekazania 1% należnego podatku na działalność statutową Koła TPD przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lubaniu.

Przekazując darowiznę prosimy wpisywać:

KRS 198933 Koło TPD przy WTZ w Lubaniu

Bardzo prosimy o wsparcie naszych działań i dziękujemy za okazane nam zaufanie i wrażliwość.

Ewentualne zapytania prosimy kierować pod numerem telefonu (075) 721 60 86.

W imieniu naszych podopiecznych serdecznie dziękujemy za wpłaty.